فلنج

انواع فلنج های فولادی و استنلس استیل PN 10,16,25,40 و کلاسهای . . . 900,1500 . . . 150, 300 از قبیل فلنج گلودار((Welding Neck Flange، اسلیپون(Slip on Flange) ، ساکت ولد(Socket Weld Flange) ، فلنج دنده ای(Threaded Flange) ، لب جوش(Lap Joint Flange) ، فلنج کور(Blind Flange )، فلنج های عینکی(Spectacle Blind)، اورفیس فلنج(Orifice Flange) ، فلنج های رینگی(Ring Flange)، و فلنج های گلوبلند(Long Welding Flange) 14